Hệ thống
Văn phòng điện tử.

Giải pháp quản lý công việc và dự án toàn diện cho doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0!

Liên hệ dùng thử
About Logo
Hệ thống văn phòng điện tử

Giúp các doanh nghiệp làm việc tiện ích và hiệu quả cho kỷ nguyên 4.0 với các lý do thiết thực

Tính năng

Những tính năng nổi bật của hệ thống

Giải quyết các công việc thông qua một tài khoản

Dễ dàng xử lý tập trung các công việc từ nhiều nguồn công việc khác nhau (hồ sơ công việc, ý kiến chỉ đạo...), chỉ với một tài khoản.

Tra cứu, khai thác thông tin

Hệ thống cho phép tìm kiếm theo nhiều tiêu chí phục vụ cho các đối tượng người dùng khác nhau từ cơ bản đến nâng cao, từ đó giúp dễ dàng thống kê, báo cáo.

Hệ thống quản trị, phân quyền chặt chẽ

Người quản trị hệ thống có thể phân quyền cho nhiều đối tượng của các doanh nghiệp.

Hỗ trợ công tác lưu trữ hồ sơ

Phần mềm hỗ trợ tối đa công tác lưu trữ hồ sơ, giấy tờ với số lượng không giới hạn và bền vững, dễ dàng kế thừa, tìm kiếm.

Giải quyết và theo dõi tiến độ giải quyết công việc

Hệ thống có khả năng lưu vết các xử lý công việc theo thời gian, giúp dễ dàng cho việc theo dõi, giám sát và đôn đốc thực hiện công việc.

Chức năng thống kê và in ấn báo cáo

Hệ thống báo cáo đầy đủ về tình trạng các công việc, văn bản, xử lý văn bản, công việc giúp người dùng khai thác hiệu quả các nghiệp vụ quản lý công việc, văn bản.

Ưu điểm của hệ thống

Hệ thống Văn phòng điện tử

Là phần mềm hữu dụng, tiện ích, là giải pháp quản lý công việc và dự án toàn diện cho doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0!

Là công cụ tích cực phù hợp cho cho nhiều mô hình doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau có thể quản lý công việc hiệu quả theo quy trình: Lập kế hoạch phân công công việc > Triển khai giám sát > Báo cáo, cập nhật kết quả > Đánh giá, tối ưu kết quả thực hiện

Giúp cho doanh nghiệp đặt ra những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn trong tương lai.

Hệ thống bao gồm Quản lý hồ sơ công việc, quản lý văn bản, ngoài ra còn có điểm danh giờ làm việc, thông báo, tin tức..v.v..

Với kinh nghiệm triển khai cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, HueCIT tự tin sẽ mang giải pháp tối ưu hóa về mặt quản lý công việc cho quý cơ quan, doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0 nhiều cơ hội phát triển vượt bậc này.

Liên hệ ngay

Tạo lập công việc, văn bản, hồ sơ dự thảo nhanh chóng chỉ với 03 thao tác:

- Tạo công việc: Người dùng có thể tạo mới công việc cho cá nhân hoặc giao vai trò thực hiện cho người khác (vai trò chủ trì thực hiện, vai trò phối hợp, vai trò theo dõi, vai trò giao việc...)

- Tạo hồ sơ: Cho phép thêm mới hồ sơ/ dự án bằng cách nhập thông tin cho các trường thông tin bắt buộc.

- Tạo văn bản dự thảo: Việc tạo lập cho phép Cập nhật thông tin chung, Cập nhật ý kiến chỉ đạo (thêm mới, hiệu chỉnh hoặc xóa) và Trình dự thảo.

Xử lý công việc kịp thời

Hệ thống cho phép người sử dụng nắm bắt được tình trạng xử lý các công việc liên quan trong doanh nghiệp. Hệ thống sẽ thống kê tình trạng xử lý các văn bản (Chuyển xử lý, Xử lý, Chia nhỏ...), tình trạng giải quyết công việc (Tất cả, Chưa thực hiện, Đang thực hiện, Hoàn thành, Theo dõi, Giao thực hiện, Chờ xác nhận, Trao đổi, Xin ý kiến ban hành, Duyệt phân công, Đề xuất), các dự thảo văn bản hay các văn bản tham khảo...

Báo cáo tự động

Hệ thống giúp nhà quản lý của doanh nghiệp dễ dàng đánh giá hiệu quả tiến độ từng hạng mục công việc của từng thành viên hay mỗi dự án để từ đó sớm có động thái nhắc nhở, cảnh báo nhằm hoàn thành tiến độ công việc tốt nhất.

Câu hỏi

Một số câu hỏi thường gặp

Hệ thống Văn phòng điện tử gồm có những chức năng nào?

Chức năng quản lý các văn bản đi/đến, thực hiện gửi và nhận văn bản với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài thông qua đường mạng.

Chức năng tạo lập, quản lý, lưu trữ, luân chuyển xử lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan thông qua mạng nội bộ.

Chức năng giải quyết và theo dõi tiến độ giải quyết công việc.

Chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện của lãnh đạo.

Chức năng kiểm tra, soát xét nhiệm vụ cần thực hiện của các chuyên viên, các phòng ban chuyên môn.

Chức năng hỗ trợ công tác lưu trữ hồ sơ.

Các chức năng tra cứu, khai thác thông tin.

Chức năng thống kê và in ấn báo cáo.

Các chức năng quản trị hệ thống.

Hệ thống Văn phòng điện tử có giới hạn số lượng người dùng không?

Hệ thống không giới hạn số lượng người dùng tại mỗi doanh nghiệp.

Hệ thống hỗ trợ cơ chế phân quyền người sử dụng như thế nào?

Hệ thống phân quyền theo vai trò trong một doanh nghiệp.

Để vận hành ổn định các chức năng của hệ thống, cần yêu cầu thiết bị đầu cuối như thế nào?

Hệ điều hành: Window 7 trở lên.

Trình duyệt thông thường:

  • Edge: 12 trở lên.
  • Internet explorer: 10.
  • Firefox: 38 trở lên.
  • Chrome: 45 trở lên.
  • Cốc cốc: 82 trở lên.
  • Opera: 30 trở lên.
  • Safari: 9 trở lên.

Microsoft Word: 2010 trở lên.

Microsoft .Net framework: 4.0 trở lên.

Đối với chức năng ký số và chỉnh sửa trực tuyến thì yêu cầu thiết bị đầu cuối như thế nào?

Cần cài đặt Microsoft .Net Framework phiên bản 4 trở lên. Với Windows 8, 8.1 và 10 đã có sẵn, không cần cài đặt.

Đối với phiên bản Mobile, hệ thống có những tính năng gì?

Theo dõi công việc của cá nhân.

Theo dõi lịch công tác của cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp.

Xem chi tiết các văn bản đến/đi.

Thông báo khi có lịch công tác.

Cài đặt sim ký số

Theo dõi thống kê công việc của cá nhân, phòng ban, doanh nghiệp.

Quản lý văn bản đến có chức năng gì?

Nhóm các chức năng về xử lý văn bản đến của doanh nghiệp. Thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận vào sổ, từ chối nhận, thao tác thu hồi, thao tác thay thế, thao tác lấy lại, cập nhật văn bản khi có yêu cầu, nhận văn bản để biết, tra cứu, tìm kiếm thông tin văn bản đến và thực hiện in sổ văn bản đến.

Quản lý văn bản đi có chức năng gì?

Nhóm các chức năng về xử lý văn bản đi của doanh nghiệp. Thực hiện nghiệp vụ tạo lập, vào sổ, tra cứu, tìm kiếm thông tin, in sổ văn bản đi.

Hệ thống có hỗ trợ việc thống kê xử lý các công việc không?

CÓ, Chức năng cho phép xem tổng quan tình hình xử lý công việc của tôi thế nào, thể hiện số liệu công việc cần phải xử lý hay các văn bản dự thảo cần phê duyệt, ngoài ra thể hiện các số liệu về văn bản đến/đi có liên quan. Và bảng số liệu thể hiện chi tiết trạng thái tình hình xử lý văn bản điều hành. Bảng biểu số liệu thể hiện công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành đúng hạn hay quá hạn, hay chỉ là lưu tham khảo.