Toàn cảnh chương trình Hội thảo KHCN
Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-SKHCN ngày 18/4/2022 của Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt nội dung và dự toán đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế” (Đề tài), nhằm thực hiện các vấn đề liên quan đến thực hiện Đề tài, chiều ngày 20/7, Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục đích buổi Hội thảo nhằm lấy ý kiến của chuyên gia để chia sẻ, góp ý cho việc xây dựng Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời thông qua hoạt động thảo luận trao đổi giữa các khách mời tham dự Hội thảo và các thành viên đề tài để có những chia sẻ, góp ý nhằm hoàn thiện các nội dung liên quan. Chương trình có sự tham dự: Ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Lê Duy Sử - Trưởng phòng Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền Thông;  Bà Hoàng Việt Hương, Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ; TS. Lê Văn Tường Lân - Trưởng phòng Sau đại học, Đại học Khoa học Huế, cùng các chuyên gia đến từ các Trường: Đại học Khoa học, Đại học Kinh tế, Đại học Nông Lâm, Đại học Luật, Trường Du lịch và Đại học Phú Xuân.

TS. Hoàng bảo Hùng, Giám đốc, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thwuaf Thiên huế, HueCIT, chủ nhiệm đề tài KHCN

TS. Hoàng Bảo Hùng, Giám đốc Trung tâm CNTT tỉnh, Chủ nhiệm Đề tài phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Hoàng Bảo Hùng – Giám đốc Trung tâm CNTT tỉnh, Chủ nhiệm Đề tài đã giới thiệu tóm tắt về đề tài “Nghiên cứu, xây dựng Hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế” cũng như sự cần thiết xây dựng Đề tài với mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý các nhiệm vụ KHCN mang tính then chốt trong quản lý dữ liệu KHCN; Nâng cao vai trò quản lý của ngành, đưa được khoa học và công nghệ về đến người dân, doanh nghiệp; Góp phần thực hiện cải cách thủ tục, chuyển đổi số các hoạt động liên quan đến quản lý và thực hiện nhiệm vụ KHCN; Hình thành CSDL chuyên gia, nhà khoa học, nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, TS. Hoàng Bảo Hùng cũng đã trình bày những quy trình, nghiệp vụ chính để xây dựng Hệ thống Quản lý nhiệm vụ KHCN tỉnh TT-Huế và tính mở, tính kết nối của hệ thống với các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến KHCN trong và ngoài tỉnh.

quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, HueCIT, đề tài cấp tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ do HueCIT chủ trì xây dựng

Tại Hội thảo, Th.S Hoàng Việt Hương – Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tác quản lý các đề tài, nhiệm vụ KHCN, cũng như những khó khăn đang tồn tại cần khắc phục để cải tiến tốt hơn qua tham luận “Quy định của nhà nước về quản lý nhiệm vụ KHCN, thuận lợi và khó khăn”, cũng như khẳng định về sự đồng hành phối hợp của Sở trong công tác xây dựng hệ thống một cách hoàn thiện, phù hợp với các quy định liên quan về KHCN. Bên cạnh đó, TS. Lê Văn Tường Lân – Trưởng phòng sau Đại học, Trường Đại học Khoa học Huế cũng làm rõ hơn về vai trò của CSDL KHCN trong xu hướng phát triển hiện nay, qua đó nêu ra thực trạng và phương hướng quản lý hiệu quả trong thời gian tới để giúp cho ngành KHCN của tỉnh Thừa Thiên Huế có được nguồn dữ liệu KHCN phong phú, chính xác, cập nhật, ... 

Th.S Nguyễn Phước Gia Huy demo Hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội thảo

Báo cáo những kết quả cơ bản của Đề tài, Th.S Nguyễn Phước Gia Huy – Phòng Tư vấn, Thiết kế và Sản xuất, Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế, thành viên đề tài đã giới thiệu demo Hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội thảo.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến góp ý của các chuyên gia.

Ngay sau Hội thảo, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, trong đó chú trọng để các vấn đề liên quan đến định hướng chuyển đổi số của tỉnh TT-Huế như: Kết nối hệ thống với Cổng dịch vụ công trực tuyến, Giải pháp kết nối liên thống với với hệ thống CSDL KHCN quốc gia, Liên thông với hệ thống Dữ liệu Mở (Open Data) của tỉnh TT-Huế, .... Qua đó, nhóm thực hiện Đề tài đã tiếp thu để sớm tiếp tục hoàn thiện hệ thống và triển khai thử nghiệm trong thời gian tới.

Phòng Chuyển đổi số/ HueCIT
 Bản in]