Thiết thực triển khai các hoạt động phát triển chính quyền điện tử cùng với các dịch vụ trên môi trường mạng, hướng tới phát triển dịch vụ đô thị thông minh cho doanh nghiệp, vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế và Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) đã phối hợp phát triển sản phẩm phần mềm với tên gọi Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh tỉnh Thừa Thiên Huế (Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp).

Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng cấp một hệ thống thông tin doanh nghiệp hoàn thiện hơn là điều cần thiết để hướng tới mục tiêu phát triển dịch vụ đô thị thông minh thành công trên địa bàn tỉnh, để thực sự người dân là trung tâm, doanh nghiệp là động lực và nhà nước là kiến tạo. 

Từ yêu cầu thực tiễn trong việc quản lý và hỗ trợ quảng bá thông tin doanh nghiệp trên môi trường mạng, Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp được HueCIT tổ chức nâng cấp, phát triển tích hợp đầy đủ các công cụ quản lý dành cho doanh nghiệp, hỗ trợ quảng bá thông tin doanh nghiệp với nhiều tiện ích, đồng thời là địa chỉ quản lý tập trung của cơ quan quản lý với 4 nhóm chức năng chính: chức năng Nghiệp vụ, chức năng Báo cáo thống kê, chức năng Tiện ích, Nhóm công khai thông tin trên Internet.

Cụ thể, chức năng nghiệp vụ của Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp cho phép người dùng quản lý thông tin theo nhiều tiêu chí: Quản lý danh mục (lao động, đất đai Doanh nghiệp đang sử dụng; dữ liệu về BHXH của Doanh nghiệp; các dự án đầu tư trên địa bàn; thông tin về lao động); Quản lý tích hợp chữ ký số, tích hợp hóa đơn điện tử; Quản lý tích hợp mã QR code sản phẩm của các doanh nghiệp; Quản lý thông tin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện; Quản lý, cập nhật báo cáo của doanh nghiệp định kỳ/đột xuất.

Bên cạnh hỗ trợ các nghiệp vụ cần thiết trong quản lý thông tin doanh nghiệp, Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp cũng cho phép Thống kê thông tin Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, dự án đầu tư theo các tiêu chí từ tổng thể đến chi tiết, hỗ trợ trích xuất thông tin dễ dàng trong quá trình báo cáo, tổng hợp.

Với nhóm chức năng tiện ích, Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp còn cho phép người dùng tìm kiếm/lọc dữ liệu Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh theo nhiều tiêu chí: Dự án đầu tư, thông tin lao động, bảo hiểm xã hội, thông tin đất đai doanh nghiệp sử dụng, ngành nghề kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện...; Cung cấp văn bản pháp luật; Liên thông hệ thống phản ánh hiện trường; Gửi thông báo đến một hoặc nhiều doanh nghiệp đề nghị báo cáo định kỳ/ báo cáo đột xuất; Quản lý và cung cấp mẫu báo cáo, thống kê cho doanh nghiệp (mail hoặc trên hệ thống); Xuất file, In số liệu về dữ liệu Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh.

Từ Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp, các thông tin Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh được công khai trên môi trường Internet, từ thông tin danh mục dữ liệu, website doanh nghiệp cho đến văn bản pháp luật liên quan, các thông tin phản ánh, kiến nghị giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, thông tin kinh tế - xã hội hàng tháng… Đặc biệt, Hệ thống còn cho phép liên thông tin tức về các vấn đề doanh nghiệp từ các trang thông tin của sở, huyện có doanh nghiệp trên địa bàn.Tất cả tạo thành kênh thông tin quảng bá hữu hiệu cho doanh nghiệp, cũng là kênh thông tin quản lý tập trung cho nhà quản lý doanh nghiệp trên môi trường số.

Trong xu thế chuyển đổi số, Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp chính là giải pháp tổng thể nhằm phục vụ công tác quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước, đồng thời cũng là động lực cho sự phát triển cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

XEM CHI TIẾT SẢN PHẨMhttp://doanhnghiep.huecit.com/

HueCIT
 Bản in]