Chi bộ Trung tâm khen thưởng đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 tại Hội nghị
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/CB-CNTT ngày 28/01/2021 của Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế về Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 và Chương trình công tác của Chi bộ, Chi ủy trong năm, ngày 24/01/2022, Chi bộ Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Bảo Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bảo Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh cho biết: Với vai trò là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh các giải pháp về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm 2021, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh đã thực hiện rất nhiều các hoạt động lớn, để lại nhiều dấu ấn nổi bật gắn liền với định hướng phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh Thừa Thiên Huế. Có được những thành quả đó chính nhờ sự chỉ đạo toàn diện của Chi ủy Trung tâm. Bên cạnh việc quan tâm, chỉ đạo công tác đoàn thể để đạt được những kết quả cao nhất, trong công tác chuyên môn, trong năm 2021, Chi ủy Trung tâm đã xây dựng 02 Nghị quyết chuyên đề gắn liền với công tác chuyển đổi số, bao gồm: Nghị quyết về ứng dụng CNTT và Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm. Đây chính là cơ sở để Ban Giám đốc Trung tâm có căn cứ để tổ chức chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện, đáp ứng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm 2021.

Giam doc Hoang Bao Hung

Đồng chí Hoàng Bảo Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên trong Chi bộ và các cảm tình đảng đã được nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và định hướng công tác năm 2022 của Chi bộ Trung tâm. Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình công tác năm 2022 và Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Chi bộ; đồng thời, chỉ đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Trung tâm hoàn thiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của mỗi tổ chức để chủ động triển khai trong thời gian tới.

Chi bo Trung tam cong nghe thong tin thua thien hue
Đồng chí Lê Vĩnh Chiến, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

cong tac xay dung dang
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chi ủy viên, Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Thiết kế và Sản xuất trình bày chương trình công tác năm 2022 của Chi bộ

kiem tra giam sat trong dang
Đồng chí Đỗ Xuân Huyền, Chi ủy viên, Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng thông qua Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Chi bộ


Đồng chí Trần Vinh Hạnh, Chủ tịch Công đoàn trình bày kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công đoàn Trung tâm


Đồng chí Trần Thị Ngọc Bích, Bí thư Đoàn Thanh niên trình bày kế hoạch hoạt động năm 2022 của Chi đoàn tại Hội nghị

Ghi nhận các ý kiến tham gia đóng góp tại phiên thảo luận và phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Hoàng Bảo Hùng khẳng định: Trong năm 2022, Chi bộ Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai công tác đảng vụ gắn với công tác phát triển đảng; tăng cường các sinh hoạt chuyên đề gắn với công tác chuyên môn tại đơn vị, đồng thời tăng cường kết nối các công tác đoàn thể nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mỗi đảng viên trong Chi bộ, trong mỗi vị trí công tác được phân công để góp phần xây dựng một tập thể Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh trong sạch, vững mạnh và ngày càng phát triển.


Chi bộ Trung tâm CNTT tỉnh chụp hình lưu niệm sau Hội nghị.

HueCIT
 Bản in]