Năm 2021 được xem là năm nhiều khó khăn, thách thức đối với cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng bởi sự ảnh hưởng nặng nề mà đại dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, với kế hoạch năm 2021 về mục tiêu và định hướng phát triển Trung tâm của Cấp ủy, Ban Giám đốc, sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của Lãnh đạo tỉnh và sự giúp đỡ, đồng hành của các Sở, ban ngành cấp tỉnh với tinh thần quyết tâm cao của mỗi phòng, ban, tổ chức đoàn thể cùng sự nỗ lực trong mỗi vị trí của chuyên viên và người lao động, tận dụng xu hướng Chuyển đổi số, sự sáng tạo trong trong tham mưu và triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2021,Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và có được một “mùa vàng” với nhiều thành tích nổi bật, gắn liền với công tác Chuyển đổi số.

Cùng điểm lại 10 sự kiện nổi bật nhất của HueCIT trong năm 2021: 

1. Phối hợp với các Sở/Ngành tổ chức thành công Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021

Đây là chuỗi sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia, thể hiện sự sáng tạo, tiên phong của tỉnh Thừa Thiên Huế trong triển khai chuyển đổi số. Tuần lễ Chuyển đổi số lồng ghép các hoạt động hội nghị, hội  thảo, diễn đàn… tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số của tỉnh, hướng đến thúc đẩy, hợp tác, đầu tư các ngành, các lĩnh vực; góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngay sau thành công của chuỗi sự kiện, HueCIT đã cùng với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp cận và triển khai hiệu quả việc ứng dụng các công cụ hỗ trợ chuyển đổi số trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Bảo vệ thành công đề tài KH&CN cấp Nhà nước và đề tài KH&CN cấp tỉnh

Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế” là đề tài được đánh giá cao về tầm quan trọng cũng như khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn, không chỉ đối với tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình xây dựng đô thị thông minh mà cho các địa phương khác trong cả nước.

Đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và chính quyền điện tử di động (mOffice) tại tỉnh Thừa Thiên Huế” là sản phẩm KH&CN được phát triển dựa trên Hệ thống Trang Điều hành tác nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế - một sản phẩm chiến lược của HueCIT đã và đang được sử dụng trong cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã, phục vụ công tác quản lý, điều hành với tên gọi Hue-mOffice. Sản phẩm kế thừa tối đa cơ sở dữ liệu từ chính quyền điện tử, công sở điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế, cho phép chuyển đổi các dịch vụ trên nền web thông thường sang các dịch vụ chính phủ di động (dịch vụ được cung cấp trên nền tảng di động). Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021, với sản phẩm Hue-mOffice này, Hội Truyền thông số Việt Nam đã vinh danh HueCIT tại Hạng mục "Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc".

3. Thí điểm mô hình Xã thông minh tại xã Quảng Thọ - huyện Quảng điền và xã Vinh Hưng – huyện Phú Lộc

“Mô hình này hỗ trợ việc điều hành chính quyền cấp xã thông qua phòng giám sát điều hành thông minh, giúp chính quyền cấp xã bao quát được các vấn đề về an sinh xã hội, an toàn trật tự ở nông thôn; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, dự báo về môi trường, chia sẻ dữ liệu quan trắc, giám sát các dữ liệu phục vụ cho nuôi trồng, sản xuất tại địa phương, phục vụ việc quản lý, điều hành một cách khoa học và chặt chẽ” - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mô hình ‘Xã thông minh” được xem là mô hình thí điểm và hiệu quả làm cơ sở cho đẩy nhanh chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

4. Giải thưởng sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 với sản phẩm Hệ thống đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế (DDCI) 

Hệ thống DDCI được xây dựng trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp; là cơ sở để sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát. 

Hệ thống DDCI là công cụ hỗ trợ toàn diện giúp nhà quản lý có cơ sở hoàn thiện về thể chế, năng lực điều hành, năng lực đối thoại của chính quyền tỉnh và cơ quan tham mưu chuyên môn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập.

5. Đơn vị tư vấn độc lập cho “Kế hoạch Chuyển đổi số” của các cơ quan, ban ngành trọng điểm của Tỉnh.

Trong năm 2021, HueCIT đã hợp tác chiến lược với UBND Thành phố Huế trong tư vấn xây dựng và đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm hoàn thiện Chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng Chính quyền số; triển khai xây dựng và hoàn thiện Trang Điều hành tác nghiệp - phần mềm Hồ sơ công việc cho Hội đồng nhân dân & Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đồng thời tư vấn về công tác chuyển đổi số cho nhiều đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, huyện Quảng Điền và huyện Phú Lộc… góp phần tăng cường công tác chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hệ thống Quản lý cây xanh đô thị trên nền GIS - Giải pháp Chuyển đổi số hướng đến xây dựng “Huế - Thành phố bốn mùa hoa”

Năm 2021, HueCIT đã tập trung nghiên cứu và xây dựng thành công “Hệ thống thông tin phục vụ Quản lý và quy hoạch cây xanh đô thị”. Hệ thống này đã được chuyển giao cho Trung tâm Công viên Cây xanh Huế quản lý và bước đầu hỗ trợ được rất nhiều công tác quản lý, triển khai nghiệp vụ, dễ dàng cung cấp các thông tin cần thiết cho quá trình lãnh đạo, ra quyết định của Trung tâm Công viên Cây xanh.

Sản phẩm là kết quả của việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS vào công tác quản lý và quy hoạch cây xanh đô thị, được tổ chức thí điểm tại thành phố Huế nhằm hướng đến xây dựng “Huế - thành phố 4 mùa hoa”.

7. Tăng cường các hoạt động ứng dụng CNTT hỗ trợ miễn phí người dân và doanh nghiệp vượt qua Đại dịch COVID-19 

HueCIT đã triển khai thường xuyên các khóa đào tạo về Thương mại điện tử dành cho người lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; hỗ trợ quảng bá miễn phí thông tin doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử Khám phá Huế; hỗ trợ tư vấn cách thức cài đặt và sử dụng, sử lý sự cố… cho giáo viên, phụ huynh và học sinh trong quá trình dạy và học trực tuyến do tác động của đại dịch COVID-19. 

Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện tính sẵn sàng và tinh thần vì cộng đồng của HueCIT trong việc đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để chung tay vượt qua đại dịch COVID -19.

8. Xây dựng và triển khai thí điểm Mô hình “Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thông tin, dữ liệu cơ sở” 

“Mô hình Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thông tin, dữ liệu cơ sở tại Trung tâm CNTT tỉnh là mô hình mới, có nhiều nội dung phù hợp với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời đại 4.0 hiện nay. Mô hình này vừa thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, vừa bảo vệ, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu của đơn vị và thông qua hoạt động của mô hình này sẽ phối hợp với lực lượng Công an để đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao. Đây là điểm mới và cũng là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ở lĩnh vực này” - Đ/c Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Hợp tác với Công ty Cổ phần trực tuyến GOSU về đào tạo nhân lực theo đặt hàng của doanh nghiệp

Với kinh nghiệm hơn 20 đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, ứng dụng CNTT, HueCIT đã được Công ty Cổ phần trực tuyến GOSU lựa chọn hợp tác để đào tạo nguồn nhân lực Thiết kế đồ hoạ 2D nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhằm đáp ứng sự phát triển không ngừng của nền tảng kỹ thuật số, dịch vụ online hiện nay.

10. Triển khai hệ thống Đánh giá KPI và áp dụng cho toàn Trung tâm.

Không chỉ tăng cường các hoạt động tư vấn các giải pháp, ứng dụng CNTT cho toàn tỉnh, HueCIT đồng thời phát triển, chuẩn hóa và đưa vào quy trình Hệ thống đánh giá KPI nhằm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ công tác đánh giá hiệu suất làm việc của mỗi Phòng chuyên môn và từng vị trí việc làm tại đơn vị một cách công bằng, minh bạch và hiệu quả. Có thể nói, việc áp dụng hệ thống đánh giá KPI đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc của mỗi thành viên HueCIT.

Có thể nói, cùng với sự phát triển của công nghệ trong Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, “Chuyển đổi số” chính là xu thế của tương lai. Và, đó cũng chính là sự lựa chọn và tương lai của HueCIT.

BichTTN
 Bản in]