Thừa Thiên Huế duy trì top 5 các Tỉnh, Thành phố trong cả nước về chỉ số CCHC 2021 (Ảnh minh họa)
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

       * Mục đích của Kế hoạch:

       - Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước.

       - Khuyến khích các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình CCHC, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương. 

      * Đối tượng tham gia:

       - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       - Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và Ban Giám khảo, các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Hội thi.

      * Hình thức dự thi

       - Thi trực tuyến trên Internet, tại địa chỉ: Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (http://https://snv.thuathienhue.gov.vn/).

       - Bài thi trắc nghiệm (10 câu hỏi), dự đoán tổng số người trả lời đúng phần trắc nghiệm được chấm và công bố kết quả hàng tuần.

       - Bài thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC được chấm và công bố kết quả cuối kỳ thi./.

     * Thời gian thi
Hội thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 28/8/2022, gồm:

- Đợt 1: Tuần đầu tiên của tháng 8, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022.

- Đợt 2: Tuần thứ hai của tháng 8, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022.

- Đợt 3: Tuần thứ ba của tháng 8, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022.

- Đợt 4: Tuần thứ tư của tháng 8, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022.

Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượ

Cơ cấu giải thưởng như sau: Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm): Mỗi tuần có 03 giải thưởng, trong đó 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng; 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng; 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng. Giải thưởng sáng kiến gồm có 09 giải thưởng: 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng; 02 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải; 03 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải; 03 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải. Giải thưởng tập thể: gồm 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng.

Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Giấy khen và tiền thưởng của Ban Tổ chức Hội thi. Ban Tổ chức trao giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm) cho các cá nhân theo từng đợt thi và các giải thưởng sáng kiến, giải thưởng tập thể được trao tại lễ tổng kết, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2022. 


Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế ()
HueCIT
 Bản in]