Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Chuyển đổi số
Địa chỉ:  06 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 0234. 3823077 (nhánh số 19)
Email:  sales@huecit.vn 
 
 Bản in]