Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

 

Phòng Chuyển đổi số
Địa chỉ:  06 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 054. 3823077 (nhánh số 19)
Email:  sales@huecit.vn

 

 Bản in]