Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

 

Phòng Dịch vụ và Hạ tầng CNTT
Địa chỉ:  06 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 0234. 3823575
Email:  sales@huecit.vn

 

 Bản in]