- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và 28 đơn vị trực thuộc
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (TRT) 
 Bản in]