Từ điển trực tuyến Hán-Nôm là một phần mềm khá chuyên nghiệp và có uy tín trong lĩnh vực tra cứu chữ Hán-Nôm trên Internet, một lĩnh vực chưa có nhiều người làm.   
   
Với Từ điển trực tuyến Hán-Nôm, người dùng có thể tra chữ Hán và chữ Nôm một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác và tiện ích nhờ ba cuốn tự điển tích hợp: Việt-Hán, Việt-Nôm, Hán-Việt.

Ngoài việc tra cứu chữ, phần mềm sẽ giúp người sử dụng có thể phiên âm các văn bản từ tiếng Hán sang tiếng Việt qua chức năng Phiên âm Hán-Việt. Đặc biệt, kho Tư liệu Hán Việt sẽ cung cấp nhiều tác phẩm chữ Hán, chữ Nôm kinh điển của Trung Quốc và Việt Nam dưới dạng sách điện tử cho mọi đối tượng tham khảo.

Với phần nội dung khá đầy đủ, phần trình bày dễ hiểu, nét chữ rõ ràng, cách tra cứu nhanh chóng, trang Từ điển trực tuyến Hán-Nôm sẽ là một công cụ hữu ích cho những người sử dụng.
    
 Bản in]