Để đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy chữ Chăm cho học sinh  cũng như  việc nghiên cứu của các nhà chuyên môn Chăm học. HueCIT đã xây dựng website Chữ Chăm Việt Nam.

HueCIT đã xây dựng website Chữ Chăm Việt Nam, đây là một phần mềm khá chuyên nghiệp và có uy tín trong lĩnh vực tra cứu chữ Chăm Việt Nam trên Internet, một lĩnh vực chưa có nhiều người làm. Với website này, bạn có thể tra chữ Chăm trực tuyến một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác và tiện ích.

Với phần nội dung khá đầy đủ về Văn hóa lịch sử và Kỹ thuật công nghệ, trang  Chữ Chăm Việt Nam sẽ là một công cụ hữu ích cho những người sử dụng.
 
 Bản in]