Để đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy chữ Thái cho học sinh người dân tộc cũng như  việc nghiên cứu của các nhà chuyên môn Thái học. HueCIT đã xây dựng website Chữ Thái Việt Nam.

Đây là một phần mềm khá chuyên nghiệp và có uy tín trong lĩnh vực tra cứu chữ Thái Việt Nam trên Internet, một lĩnh vực chưa có nhiều người làm. Với website này, bạn có thể tra chữ Thái trực tuyến một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác và tiện ích nhờ ba cuốn tự điển tích hợp:Thái – Việt; Việt – Thái; Việt – Việt.

Ngoài việc tra cứu chữ trực tuyến, website còn cho phép người sử dụng tải phần mềm về máy tính của mình để sử dụng. Phần mềm sẽ giúp người sử dụng có thể phiên âm các văn bản từ tiếng Thái sang tiếng Việt qua chức năng Phiên âm và phát âm chữ Thái.

Với phần nội dung khá đầy đủ về Văn hóa lịch sử và Kỹ thuật công nghệ, trang  Từ điển trực tuyến Thái-Việt sẽ là một công cụ hữu ích cho những người sử dụng.

 
 Bản in]