Giới thiệu 

Phần mềm Quản lý lưu trú trực tuyến HueCIT-R2R được ứng dụng cho công an các tỉnh thành trong lĩnh vực khai báo và quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn các tỉnh/thành phố thông qua mạng Internet.

 

 
 
Đăng ký lưu trú thuận tiện

HueCIT-R2R cho phép người sử dụng có thể cập nhật và sắp xếp có trình tự thông tin khách lưu trú; đặc biệt khi có số lượng lớn khách và đoàn khách đăng ký cùng lúc. Ngoài ra, các biểu mẫu được thống nhất theo quy định của ngành công an, tạo thuận lợi trong quá trình quản lý và sử dụng
.
 
  Thống kê, báo cáo đa dạng

Phần mềm hỗ trợ thống kê, báo cáo thông tin lưu trú của khách theo ngày, theo sơ đồ phòng hoặc theo đoàn. Các thống kê này giúp nghiệp vụ quản lý thông tin, báo cáo thông tin một cách hệ thống và rõ ràng.

Giao tiếp đa chiều

HueCIT-R2R đóng vai trò là kênh thông tin giao tiếp giữa nội bộ cơ quan quản lý lưu trú từ cấp địa phương đến cấp Tỉnh thành và giữa đơn vị kinh doanh lưu trú với các cơ quan quản lý trên Internet thông qua các công văn, chỉ thị, thông báo… Nhờ vào việc giao tiếp hai chiều trên phần mềm, quá trình trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện

 
  Mở rộng dễ dàng

Phần mềm đảm bảo khả năng mở rộng dễ dàng khi có yêu cầu. Việc mở rộng sẽ không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn, nhất quán của dữ liệu trên hệ thống cũng như không phá vỡ kiến trúc của hệ thống hiện có.

Đăng ký lưu trú

Chức năng ứng dụng cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến trên Internet cho các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện đăng ký lưu trú qua mạng, thay thế phương thức đăng ký lưu trú truyền thống, tạo ra sự thuận tiện tối đa cho cơ sở kinh doanh lưu trú
.
 
  Quản lý lưu trú

Người dùng có thể thực hiện các nghiệp vụ quản lý, thống kê, lập báo cáo lưu trú một cách thuận tiện, chính xác, nhanh chóng, bảo đảm theo đúng yêu cầu và quy định nghiệp vụ ngành công an.

Giao tiếp, trao đổi thông tin

Chức năng cho phép thực hiện các hoạt động giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các cán bộ công an quản lý với các cơ sở kinh doanh lưu trú qua internet.


 
  Quản lý đối tượng

Chức năng cho phép thực hiện các hoạt động giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các cán bộ công an quản lý với các cơ sở kinh doanh lưu trú qua Internet.

 Bản in]