Đăng ký lưu trú thuận tiện

HueCIT-R2R cho phép người sử dụng có thể cập nhật và sắp xếp có trình tự thông tin khách lưu trú; đặc biệt khi có số lượng lớn khách và đoàn khách đăng ký cùng lúc. Ngoài ra, các biểu mẫu được thống nhất theo quy định của ngành công an, tạo thuận lợi trong quá trình quản lý và sử dụng
.
 
  Thống kê, báo cáo đa dạng

Phần mềm hỗ trợ thống kê, báo cáo thông tin lưu trú của khách theo ngày, theo sơ đồ phòng hoặc theo đoàn. Các thống kê này giúp nghiệp vụ quản lý thông tin, báo cáo thông tin một cách hệ thống và rõ ràng.

Giao tiếp đa chiều

HueCIT-R2R đóng vai trò là kênh thông tin giao tiếp giữa nội bộ cơ quan quản lý lưu trú từ cấp địa phương đến cấp Tỉnh thành và giữa đơn vị kinh doanh lưu trú với các cơ quan quản lý trên Internet thông qua các công văn, chỉ thị, thông báo,…. Nhờ vào việc giao tiếp hai chiều trên phần mềm, quá trình trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện

 
  Mở rộng dễ dàng

Phần mềm đảm bảo khả năng mở rộng dễ dàng khi có yêu cầu. Việc mở rộng sẽ không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn, nhất quán của dữ liệu trên hệ thống cũng như không phá vỡ kiến trúc của hệ thống hiện có.

 Bản in]