Trang thông tin điện tử Khám phá Huế là trang thông tin quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực, con người Huế, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Trung tâm CNTT tỉnh (HueCIT) phát triển và vận hành từ năm 2009. Hơn 12 năm qua, Khám phá Huế đã trở thành một món ăn tinh thần của mọi người, nhất là những du khách khi tới du lịch Huế, muốn tìm hiểu về Văn hóa, Du lịch, Ẩm thực, Con người xứ Huế.

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế, khamphahue, thuathienhue.gov.vn, ioc, thông tin cần biết khi đến huế, văn hóa huế, du lịch huế, ẩm thực huế, món ngon huế, điểm checkin đẹp ở huế

Khám phá Huế
 Bản in]