Nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá, nâng tầm giá trị doanh nghiệp và của cả quốc gia để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi bức thiết của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Lễ Tôn vinh Ngôi sao chuyển đổi số: Doanh nhân, Doan nghiệp đổi mới sáng tạo để hàng hóa thương hiệu Việt phát triển.

Đây là dịp để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhận tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng cũng như quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại đầu tư, liên danh liên kết và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, thương hiệu hàng hóa của Việt Nam phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiêu chí tôn vinh

  • - Doanh nghiệp có mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo, có sáng kiến, công trình nghiên cứu giúp cải tiến về công nghệ sản xuất, dịch vụ, ... thích ứng linh hoạt với tình hình dịch Covid-19
  • - Doanh nghiệp đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.
  • - Tính ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh
  • - Doanh nghiệp có thể xử lý được các vấn đề rác thải, không làm thiệt hại, ảnh hưởng xấu đến môi trường.
  • - Doanh nghiệp có tính cộng đồng, tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội các doanh nhân, doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam
  • - Có thành tích xuất sắc, nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động trong thời kỳ Covid-19 
Cơ cấu giải tôn vinh

Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 08/2022.

Hình thức: Offline và truyền hình trực tiếp trên VTV…, phát trực tuyến qua các nền tảng MXH.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 P.Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời Quý tổ chức/doanh nghiệp tham gia! Thông tin về sự kiện được đăng tải tại https://letonvinh.videm.vn
https://letonvinh.videm.vn
 Bản in]