Hệ thống đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương (DDCI)
 • Năm 2021
 • Giải thưởng: Giải ba.
 • Cuộc thi: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021.
 • Xem chi tiết
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành
 • Năm 2020
 • Giải thưởng: Cơ quan nhà nước Chuyển đổi số Xuất sắc.
 • Cuộc thi: Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2020.
 • Đơn vị tổ chức: Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).
 • Xem chi tiết
Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Năm 2017
 • Giải thưởng: Giải Ba.
 • Cuộc thi: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN Thừa Thiên Huế.
 • Xem chi tiết
Khung kỹ thuật chính quyền điện tử và hệ thống công sở điện tử đa cấp tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Năm 2016
 • Góp mặt vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan.
 • Xem chi tiết
 • Năm 2016
 • Giải thưởng: Danh hiệu Sao Khuê.
 • Cuộc thi: Giải thưởng Sao Khuê 2016.
 • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.
 • Xem chi tiết
 • Năm 2015
 • Giải thưởng: Giải Nhất.
 • Cuộc thi: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2015.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN Thừa Thiên Huế.
Phần mềm chữ nôm chữ Thái chữ Chăm
Phần mềm Việt-Hán-Nôm giúp nhập các ký tự Nôm trên máy tính Phần mềm Từ điển tra cứu trực tuyến Hán - Nôm - Việt
 • Năm 2011
 • Giải thưởng: Giải thưởng Balaban.
 • Đơn vị tổ chức: Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm (VNPF).
 • Xem chi tiết
 • Năm 2004
 • Giải thưởng: Giải nhất.
 • Cuộc thi: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN TT-Huế.
Hệ thống phần mềm và trang WEB hỗ trợ chữ Thái Việt Nam
 • Năm 2010
 • Giải thưởng: Giải nhì.
 • Cuộc thi: Giải thưởng sáng tạo Kỹ thuật và Khoa học công nghệ Toàn quốc lần thứ 10.
 • Đơn vị tổ chức: VIFOTEC.
 • Xem chi tiết
Hệ thống phần mềm và trang WEB hỗ trợ chữ Chăm Việt Nam
 • Năm 2009
 • Giải thưởng: Giải nhì.
 • Cuộc thi: Giải thưởng sáng tạo Kỹ thuật và Khoa học công nghệ lần thứ 10 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN TT-Huế.
 • Xem chi tiết
Bản đồ trên thiết bị cầm tay HS-PPCMap
 • Năm 2006
 • Giải thưởng: Giải nhì.
 • Cuộc thi: Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (Vifotech) lần thứ VIII.
 • Đơn vị tổ chức: VIFOTEC.
 • Năm 2005
 • Giải thưởng: Giải nhì.
 • Cuộc thi: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN TT-Huế.
Giải pháp chung cho các ứng dụng tương tác tự động qua điện thoại (HS IVR)
 • Năm 2004
 • Giải thưởng: Giải triển vọng.
 • Cuộc thi: Trí tuệ Việt Nam.
 • Đơn vị tổ chức: Báo Lao Động Đài Truyền hình Việt Nam. Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT.
Hệ thống lọc số điện thoại HS-PhoneFilter
 • Năm 2004
 • Giải thưởng: Giải ba.
 • Cuộc thi: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN TT-Huế.
Website Bác Hồ với tuổi trẻ
 • Năm 2003
 • Giải thưởng: Giải nhất.
 • Cuộc thi: Cuộc thi sáng tạo trang web “Bác Hồ với tuổi trẻ”.
 • Đơn vị tổ chức: Báo Tiền Phong; Công ty NetNam và Trung tâm thông tin (Ban Khoa giáo Trung ương) và Trung tâm phát triển KHCN và tài năng trẻ.
HueCIT
 Bản in]