DỰ ÁN CHO CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

Dự án xây dựng và triển khai phần mềm cho các cơ quan nhà nước

  Tên hợp đồng Chủ đầu tư
1 Nghiên cứu Xây dựng mô hình Công sở điện tử, chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế
2 Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên
3 Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên văn hóa, du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thừa Thiên Huế
4 Triển khai phần mềm thông tin và công khai dịch vụ công trên địa bàn thành phố Huế UBND thành phố Huế
5 Nâng cấp phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên
6 Nâng cấp phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế
7 Thực hiện chuyển đổi phần mềm Quản lý thông tin kinh tế- xã hội tỉnh lên điện toán đám mây Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế
8 Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý hộ tịch HS-CivilStar Phòng Tư pháp Thành phố Huế; Phòng Tư pháp các thành phố Tam Kỳ, Hội An và huyện Núi thành - tỉnh Quảng Nam; Phòng Tư pháp thành phố Vinh và các huyện - tỉnh Nghệ An; Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
9 Thiết kế, xây dựng phần mềm “Quản lý theo dõi tiếp nhận thụ lý và ban hành văn bản tại cơ quan hành chính nhà nước” Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hải Phòng
10 Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm tính cước tập trung HS-UniTax Bưu điện tỉnh Bình Dương Dương
11 Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm tính cước tập trung HS-UniTax Bưu điện tỉnh Hưng Yên
12 Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm tính cước tập trung HS-UniTax Bưu điện tỉnh Bình Dương Dương
13 Xây dựng các giải pháp tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua hệ thống phần mềm sổ tay công vụ; phần mềm cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế; phần mềm tiếp nhận, xử lý và hoàn trả hồ sơ một cửa; phần mềm quản lý số liệu lao động, phân hệ quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
14 Xây dựng các giải pháp phát triển và ứng dụng CNTT trong thời kỳ hội nhập tại tỉnh Thừa Thiên Huế Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
15 Xây dựng và triển khai phần mềm “Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế xã hội” trên phạm vi 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Gia Lai, KonTum Văn phòng Chính phủ
16 Xây dựng và triển khai “Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành tác nghiệp” trên phạm vi 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Gia Lai, KonTum Văn phòng Chính phủ
17  Tư vấn xây dựng phần mềm: "Mua sắm phần mềm phục vụ quản lý và giảng dạy" Trường Cao đẵng Y tế Huế
18  Tư vấn xây dựng phần mềm quản trị và xử lý thông tin trang web đa ngôn ngữ huetourism.gov.vn; visithue.vn Sở du lịch Huế
19  Xây dựng phần mềm, đào tạo và chuyển giao công nghệ" thuộc hạng mục dự án " Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp và hộ cá thể tỉnh Thừa Thiên Huế"  Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
20  Xây dựng phần mềm số hóa rút trích thông tin tài liệu" thuộc dự án "Xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế"  Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế 
21  Xây dựng phần mềm quản trị và xử lý thông tin website Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển  Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 
22  Xây dựng Cổng thông tin chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế  Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế 
23  Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và chính quyền điện tử di động tại tỉnh Thừa Thiên Huế  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 
24  Thiết kế phần mềm quản lý và sử dụng hệ thống chỉ dẫn địa lý và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 
25   Kiểm thử phần mềm: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy định về lưu trữ điện tử và phát triển phiên bản dành cho thiết bị di động  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
26  Nâng cấp Cổng thông tin sản phẩm đặc sản Huế Trung tâm xúc tiến thương mại Thừa Thiên Huế 
27  Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh TT huế  Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước 
28 Nâng cấp website Cố đô khởi nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
29 Xây dựng giao diện trang Điều hành tác nghiệp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
30 Nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
31 Xây dựng phần mềm thuộc tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thông tin Doanh nghiệp thuộc dự án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
32 Triển khai và Đào tạo tập huấn sử dụng hệ thống Quản lý văn bàn và điều hành Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
33 Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu thuộc hạng mục Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu Nghệ thuật tuồng Huế Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
34 Tạo lập cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm thuộc hạng mục App Di tích Huế thí điểm tại Đại Nội thuộc dự án Xây dựng ứng dụng di động (app) Di tích Huế Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
35 Thiết kế phần mềm quản lý và sử dụng hệ thống chỉ dẫn địa lý và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
36 Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và báo cáo trực tuyến về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Công thương Thừa Thiên Huế

Dự án xây dựng và triển khai các giải pháp ứng tổng thể cho doanh nghiệp

1 Xây dựng các giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể cho Phòng khám Đa khoa Từ thiện - Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức Công ty TTNT
2 Xây dựng các giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể cho đơn vị Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế
3 Xây dựng các giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể cho doanh nghiệp Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế
4 Xây dựng phần mềm quản lý nhân sử, chấm công
Công ty TNHH giải pháp phần mềm Kim Cương 
Tư vấn, xây dựng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
Công ty cổ phần Thủy Điện Hương Điền 
6 Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế
7 Nâng cấp hệ thống đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Viện Nghiên cứu phát triên tỉnh Thừa Thiên Huế
8 Nâng cấp phần mềm Cơ sở dữ liệu chuyên gia, cơ sở dữ liệu ý tưởng giải pháp phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế Viện Nghiên cứu phát triên tỉnh Thừa Thiên Huế
9 Nâng cấp Cổng thông tin sản phẩm đặc sản Huế Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thừa Thiên Huế

Dự án thiết kế và xây dựng website

1 Xây dựng website hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm Khuyến nông và xúc tiến Thương mại Thừa Thiên Huế
2 Thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế
3 Thiết kế, xây dựng trang thông tin doanh nghiệp Công ty Cổ phần Huetronic
4 Thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử Trường Đại học Kinh tế Huế
5 Thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử phục vụ dạy học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
6 Xây dựng phần mềm quản trị và xử lý website  Công ty TNHH NN MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế
Xây dựng phần mềm quản trị và xử lý website  Chi Nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam- Khai thác đường sát Thừa Thiên Huế
Xây dựng phần mềm quản trị và xử lý website  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng du lịch và phát triển Đất vàng
9  Xây dựng Trang thông tin điện tử về Nhà vườn Huế Ban quản lý và bảo vệ nhà Huế 
10 Xây dựng Hệ thống trang thông tin điện tử  Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải Miền Trung
11 Xây dựng website và phân hệ quản lý số liệu thu mua của các kho Công ty Cổ phần Ong Mật Đaklak
12 Xây dựng website Nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
13 Xây dựng website Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế
14 Xây dựng Cổng thông tin giao dịch công nghệ và thiết bị Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

DỰ ÁN CHO CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

  Tên hợp đồng Chủ đầu tư
1 Dự án xây dựng phần mềm Quản lý khu vui chơi giải trí Odelyos Công ty Omniris Technologies
2 Dự án thiết kế, xây dựng phần mềm thành phố điện tử (eCity) Công ty HereUare, Hoa Kỳ
3 Dự án thiết kế, xây dựng phần mềm mạng xã hội Viet Planet Công ty HereUare, Hoa Kỳ
4 Dự án thiết kế và xây dựng phần mềm chia sẻ video Broad Video Network (BVN) Công ty HereUare, Hoa Kỳ
5 Dự án xây dựng và nâng cấp các website Công ty Mandarin Media Công ty Mandarin Media

HueCIT
 Bản in]