Thừa Thiên Huế chủ động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phục vụ nhân dân
Sáng 10/5, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021. Theo đó, Thừa Thiên Huế là địa phương vươn lên đứng đầu toàn quốc trong bảng xếp hạng, tăng 9 bậc so với năm 2020.

PAPI là chương trình nghiên cứu quan trọng về quản trị do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khởi xướng từ năm 2009. Chỉ số PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân. Để xếp hạng, PAPI 2021 đo lường 8 chỉ số nội dung, bao gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; và quản trị điện tử.

Với 48,059 điểm, Thừa Thiên Huế trở thành địa phương dẫn đầu về chỉ số PAPI năm nay. Tiếp đến là Bình Dương đứng thứ hai với 47,178 điểm và Thanh Hóa đứng thứ ba, đạt 47,102 điểm. Với 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội đạt 44,447 điểm; Hải Phòng đạt 44,005 đểm; Đà Nẵng đạt 42,557; Cần Thơ đạt 41,230; TP. HCM đạt 40,677 điểm. TP. Hồ Chí Minh thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất. Kết quả này phản ánh phần nào thực tế tác động nặng nề của giãn cách xã hội toàn phần kéo dài do làn sóng Covid-19 lần thứ tư khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận với chính quyền địa phương và sử dụng dịch vụ công ở TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Thừa Thiên Huế cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cung ứng dịch vụ công. Chỉ số này thể hiện việc chia sẻ trải nghiệm của người dân về mức độ thuận tiện khi sử dụng cung ứng dịch vụ công, chất lượng và mức độ sẵn có của các dịch vụ công căn bản từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh tiếp tục được duy trì. Trong những năm qua, Thừa Thiên Huế luôn quan tâm đến việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh nhằm hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại, hiệu quả. Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế là công cụ đắc lực trong việc hỗ trợ cán bộ công chức tại các Trung tâm hành chính công các cấp trong toàn tỉnh thực hiện tốt chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến các mức độ thống nhất và duy nhất trên phạm vi toàn tỉnh; tạo môi trường cho công dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin và gửi hồ sơ đăng ký giải quyền thủ tục hành chính mọi lúc mọi nơi; Thực hiện công khai minh bạch quá trình tiếp nhận, thụ lý, xử lý hoàn trả hồ sơ cho công dân, doanh nghiệp; Đảm bảo việc giám sát của công dân, doanh nghiệp toàn bộ quá trình xử lý thủ tục hành chính đối với cán bộ công chức làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công trực tuyến còn là môi trường liên thông giải quyết thủ tục hành chính thông qua khả năng kết nối, tích hợp quá trình xử lý thủ tục hành chính nội bộ của đơn vị với dịch vụ thanh toán, tin nhắn trực tuyến. Hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ của công dân, doanh nghiệp làm cơ sở xác thực hồ sơ điện tử cho công dân và doanh nghiệp tạo tiền đề giảm thiểu hồ sơ phải nộp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Với mục tiêu nhằm cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên có những giải pháp hữu hiệu như: Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công; Tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân và thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi mới, tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương; Đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong nỗ lực nâng điểm Chỉ số PAPI của tỉnh.

HueCIT tổng hợp
 Bản in]