1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB VỚI JAVA (khóa cơ bản)

- Thời gian đào tạo: 3 tháng

- Suất học: 17h30 - 19h30 tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7

- Học phí: 3,900,000 đ/1 khóa

Nội dung đào tạo:

- Lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ Java

- Thiết kế website chuyên nghiệp với HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, JQuery (Front-end)

- Thiết kế Cơ sở dữ liệu và thao tác dữ liệu trong bảng để đưa lên website

- Lập trình Back-end với Java (Servlet, JSLT ...)

- Đặc biệt, vào cuối khóa học, học viên sẽ làm đồ án cuối khóa để làm điều kiện công nhận tốt nghiệp khóa học.

Đối tượng tham gia học:

- Hoc sinh, sinh viên yêu thích lập trình

- Sinh viên CNTT mất căn bản về lập trình, đặc biệt là lập trình hướng đối tượng

- Các bạn đã đi làm muốn cập nhật kiến thức, nâng cao hiệu năng suất và hiệu quả công việc

2. LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP

- Thời gian đào tạo: ~3 tháng

- Suất học: 17h30 - 19h30 tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7

- Học phí: 3,900,000 đ/1 khóa

Nội dung đào tạo:

- Thiết kế website chuyên nghiệp với HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, JQuery (Front-end)

- Thiết kế Cơ sở dữ liệu và thao tác dữ liệu với MySQL

- Lập trình Back-end với PHP

- TÌm hiểu mô hình MVC, tạo CMS để quản trị nội dung website

- Đặc biệt, vào cuối khóa học, học viên sẽ làm đồ án cuối khóa để làm điều kiện công nhận tốt nghiệp khóa học.

Đối tượng tham gia học:

- Tất cả các đối tượng đam mê làm website

- Ứng viên muốn apply vào các vị trí lập trình viên PHP tại các doanh nghiệp

- Nhân viên văn phòng, Sale & marketing muốn tự mình phát triển website cho mục đích kinh doanh, ...

3. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

- Thời gian đào tạo: 3 tháng

- Suất học: 17h30 - 19h30 tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7

- Học phí: 3,900,000 đ/1 khóa

Nội dung đào tạo:

- Cơ bản về mỹ thuật

- Xử lý ảnh đẹp, mix ảnh, ghép ảnh làm ảnh siêu thực với Photoshop

- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo với Corel và Illustrator

- Kỹ thuật dàn trang với InDesign

- Đặc biệt, học viên cần hoàn thiện Bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu vào cuối khóa học để làm điều kiện đánh giá tốt nghiệp và là sản phẩm demo trước nhà tuyển dụng sau này.

Đối tượng tham gia khóa học:

- Tất cả các đối tượng đam mê thiết kế

- Ứng viên muốn apply vào các vị trí Designer tại các doanh nghiệp IT và các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực thiết kế, quảng cáo

- Nhân viên Sale & marketing, nhân viên tư vấn, tổ chức sự kiện, ... muốn bồi dưỡng thêm tay nghề để tự tay sáng tạo, thiết kế các sản phẩm phục vụ cho công việc


Phòng Tư vấn - Tuyển sinh
 Bản in]