Khen thưởng đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022
Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của cấp uỷ Chi bộ về việc lãnh chỉ đạo Chi bộ và chính quyền trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, ngày 10/01/2023, Chi bộ Trung tâm CNTT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí (đ/c) Hoàng Bảo Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT tỉnh; đ/c Lê Vĩnh Chiến, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể các đảng viên, cảm tình đảng của Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Hội nghị, các đảng viên và cảm tình đảng đã được nghe các báo cáo đánh giá các mặt hoạt động của Chi bộ và các đoàn thể trong năm 2022 cũng như triển khai các nhiệm vụ trong năm 2023. 


Đồng chí Lê Vĩnh Chiến - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm lên báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chi ủy viên lên báo cáo Chương trình công tác năm 2023 của Chi bộ. 

Cũng tại Hội nghị, đ/c Trần Vinh Hạnh – Đại diện BCH Công đoàn cơ sở đã có báo cáo kết quả Đại hội với Hội nghị; đ/c Trần Thị Ngọc Bích – Bí thư Chi đoàn có báo cáo Kết quả hoạt động 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Chi đoàn.


Đồng chí  Hoàng Bảo Hùng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì và điều phối phiên thảo luận tại Hội nghị 

Ghi nhận các ý kiến tham gia đóng góp tại phiên thảo luận và phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Hoàng Bảo Hùng khẳng định: Trong năm 2023, Chi bộ Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai công tác đảng vụ gắn với công tác phát triển đảng; tăng cường các sinh hoạt chuyên đề gắn với công tác chuyên môn tại đơn vị, đồng thời tăng cường kết nối các công tác đoàn thể nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mỗi đảng viên trong Chi bộ, trong mỗi vị trí công tác được phân công để góp phần xây dựng một tập thể Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh trong sạch, vững mạnh và ngày càng phát triển.

Các đảng viên, cảm tình đảng tham gia ý kiến tại phiên thảo luận tại Hội nghị

Khen thưởng đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022

Khen thưởng đảng viên hoàn thành Tốt nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022

Ngày 05/1/2023, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Quyết định số 410-QĐ/ĐUK về xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2022, trong đó Chi bộ Trung tâm CNTT tỉnh được xếp loại hoàn thành Tốt nhiệm vụ. 

Ban Truyền thông/HueCIT
 Bản in]