Nhằm xây dựng đội ngũ kế cận, phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao đáp ứng định hướng phát triển của Trung tâm giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) đã đẩy mạnh công tác thu hút, kêu gọi được nhân sự giỏi đến làm việc tại Trung tâm.
Sau thời gian tích cực tìm kiếm các ứng viên phát triển phần mềm, HueCIT đã tiếp nhận một số học viên tới học việc tại đơn vị. Trong hơn 02 tháng học việc, các học viên đã được tiếp cận với quy trình làm việc chuyên nghiệp tại HueCIT, dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn, kèm cặp của các chuyên gia về lập trình, phát triển phần mềm, bước đầu giúp các học viên có được những kinh nghiệm thực tế khi triển khai công việc trong lĩnh vực CNTT. Tại buổi trình bày những kết quả đạt được trong thời gian học việc cũng như những nguyện vọng, định hướng của bản thân trong thời gian tới trước Ban lãnh đạo Trung tâm, phòng chuyên môn và Phòng Kế hoạch Tổng hợp, các học viên đã báo cáo những kết quả khả quan về quá trình học tập và mong muốn được gắn bó, trưởng thành hơn từ HueCIT.

Chia sẻ thêm về những định hướng phát triển của Trung tâm trong giai đoạn 2021-2025, ông Hoàng Bảo Hùng – Giám đốc Trung tâm cho biết:  Hoàn thiện môi trường, không gian làm việc; cải tiến phương thức làm việc, giảm thiểu các công đoạn không làm giá trị tăng thêm… là một trong những hoạt động chính mà HueCIT đang hướng đến. Đây là cơ sở để Trung tâm CNTT tỉnh từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự nhằm đáp ứng được các tiêu chí trong công cuộc đẩy mạnh mục tiêu phát triển lĩnh vực CNTT của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các bạn báo cáo kết quả học việc tại HueCIT trước Ban lãnh đạo Trung tâm, phòng chuyên môn và Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn lực CNTT giỏi để làm việc tại HueCIT từ các hoạt động như phối hợp với Trung tâm đào tạo Hue-Aptech, tiếp nhận sinh viên Khoa CNTT - Trường Đại học Khoa học Huế và Khoa Hệ thống thông tin kinh tế – Đại học Kinh tế Huế đến thực tập và làm việc tại HueCIT; HueCIT còn gia tăng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư tại Huế trong việc tìm kiếm nhân sự để góp phần đẩy mạnh CNTT của tỉnh Thừa Thiên Huế, đáp ứng mục tiêu là ngành đột phá theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các sinh viên Khoa CNTT - Trường Đại học Khoa học Huế đến thực tập tại HueCIT


Không gian làm việc, học việc của các lập trình viên tại Phòng Tư vấn, Thiết kế và Sản xuất - Trung tâm CNTT tỉnh
 Bản in]