CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB VỚI JAVA

- Thời gian học: 4,5 tháng, 3 buổi/tuần, 2 tiết/buổi

- Học phí: 3,500,000 đ/1 khóa/1 học viên, thu một lần vào đầu khóa học. 

             - Khai giảng vào ngày:  10 hàng tháng

             - Xuất học:Sáng/Chiều/Tối các ngày trong tuần 

             KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

       · Thiết kế và xây dựng ứng dụng trên nền tảng web.

       · Phát triển các website bán hàng, tin tức.

       · Đủ kiến thức để trở thành lâp trình viên phát triển phần mềm web java chuyên nghiệp.

       · Trang bị kiến thức về thiết kết website chuyên nghiệp.

             NỘI DUNG ĐÀO TẠO

      · Hiểu ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu quan hệ

      · Lập trinh một website động bằng ngôn ngữ lập trình java

            ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC

      · Hoc sinh, sinh viên yêu thích lập trình

      · Các bạn đã đi làm muốn cập nhật kiến thức.

 
 
   

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THIẾT KẾ VÀ XỬ LÝ HÌNH ẢNH VỚI PHOTOSHOP CS6

- Thời gian học: 1,2 tháng, 3 buổi/tuần, 2 tiết/buổi

- Học phí: 950,000 đ/1 khóa/1 học viên, thu một lần vào đầu khóa học. 

              - Khai giảng vào ngày:  ngày 10 hàng tháng

              - Xuất học: Sáng/Chiều/Tối các ngày trong tuần

             KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

       ·  Ct ghép hình nh

       · X lý màu sc nhng bc nh chp

       · Làm đp các bc nh chân dung

       · Thiết kế các mu thip, tờ rơi,…

            NỘI DUNG ĐÀO TẠO

       · Xử lý chỉnh màu sắc và cắt ghép hình ảnh   

            ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC

       · Hc sinh sinh viên

       · Nhiếp nh gia

       · Các đi tượng đam mê v x lý và chnh sa hình nh

       · Các nhà thiết kế qung cáo

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.NET

- Thời gian học: 4 tháng, 3 buổi/tuần, 2 tiết/buổi
- Học phí: 3,200,000 đ/1 khóa/1 học viên, thu một lần vào đầu khóa học. 

- Khai giảng vào ngày: 10 hàng tháng

- Xuất học: Sáng/Chiều/Tối các ngày trong tuần

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

· Thiết kế và xây dựng ứng dụng trên nền tảng web.

· Phát triển các website bán hàng, tin tức.

· Đủ kiến thức để trở thành lâp trình viên phát triển phần mềm web ASP.NET chuyên nghiệp.

· Trang bị kiến thức về thiết kết website chuyên nghiệp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

· Hiểu ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu quan hệ

· Lập trinh một website động bằng ngôn ngữ lập trình ASP.NET

ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC

· Hoc sinh, sinh viên yêu thích lập trình

· Các bạn đã đi làm muốn cập nhật kiến thức.

 
   

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ WEBSITE VỚI HTML5 VÀ CSS3

- Thời gian học: 1,5 tháng, 3 buổi/tuần, 2 tiết/buổi

- Học phí: 1,200,000 đ/1 khóa/1 học viên, thu một lần vào đầu khóa học. 

             - Khai giảng vào ngày:  10 hàng tháng

             - Xuất học:Sáng/Chiều/Tối các ngày trong tuần

             KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

        · Thiết kế hoàn chỉnh website với giao diện responsive

             NỘI DUNG ĐÀO TẠO

        · Sử dụng được ngôn ngữ HTML5, CSS3 để thiết kế website responsive

        · Sử dụng được JavaScript để tạo các hiệu ứng trên trang

             ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC

        · Tất cả các đối tượng yêu thích thiết kế website

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MINH HỌA VỚI COREL DRAW X6

- Thời gian học: 1,2 tháng, 3 buổi/tuần, 2 tiết/buổi -

- Học phí: 950,000 đ/1 khóa/1 học viên, thu một lần vào đầu khóa học. 

- Khai giảng vào ngày:  10 hàng tháng

- Xuất học: Sáng/Chiều/Tối các ngày trong tuần

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

·  Thiết kế ra các sn phm nhn din thương hiu như logo, namecard,poster, bng hiu, hp đèn,…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

·  Thiết kế và tạo hình ảnh minh họa 

ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC

· Học sinh, sinh viên

· Nhng ai mun tr thành nhà thiết kế qung cáo

· Các nhà thiết kế v nhân vt game

 
   

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THIẾT KẾ HÌNH ẢNH VỚI ILLUSTRATOR

 

- Thời gian học: 1,2 tháng, 3 buổi/tuần, 2 tiết/buổi

- Học phí: 950,000 đ/1 khóa/1 học viên, thu một lần vào đầu khóa học. 

             -  Khai giảng vào ngày:  ngày 10 hàng tháng

             -  Xuất học:Sáng/Chiều/Tối các ngày trong tuần

             KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

      · Thiết kế ra các sn phm nhn din thương hiu như logo, namecard, 

       poster, bng hiu, hp đèn,…

       · To ra các hình nh nhân vt game, hình nh chân dung.

            NỘI DUNG ĐÀO TẠO

       · Thiết kế và tạo hình ảnh minh họa 

            ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC

      · Hc sinh sinh viên

      · Nhiếp nh gia

      · Các đi tương đam mê v x lý và chnh sa hình nh

      · Các nhà thiết kế qung cáo

   
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh
 Bản in]