HueCIT-EGIS là phần mềm quản lý thiết bị, mạng lưới điện cao thế, trung thế và hạ thế, phần mềm cho phép mô phỏng mô hình vận hành mạng lưới điện hạ thế, trung thế thông qua việc đóng ngắt điện theo từng trạm hay đường dây. Đồng thời quản lý thông tin các sự cố mạng lưới điện 35KV, 15KV, 22KV, 10KV, hệ thống đường dây cáp ngầm trên toàn tỉnh/thành phố dựa trên công nghệ GIS.

HueCIT-EGIS tổ chức dữ liệu một cách chuyên nghiệp, có hệ thống dựa trên nền cơ sở dữ liệu GIS được chia làm nhiều lớp dữ liệu khác nhau (Các loại trạm biến áp, lưới 35 kv, lưới 15 kv, lưới 22 kv, lưới 10 kv, cáp ngầm, vv…). Điều này làm cho việc thể hiện thông tin tìm kiếm, khai thác, tổng hợp trở nên chính xác, trực quan sinh động và chi tiết đến từng vị trí các điểm trên bản đồ GIS.

 
Thống kê, báo cáo đa dạng
HueCIT-EGIS cho phép các chuyên viên của công ty điện lực có thể nhanh chóng nắm các thông tin về thiết bị cũng như các sự cố xảy ra trên mạng lưới điện và thực hiện thống kê, báo theo nhiều lĩnh vực khác nhau như

Thống kê lý lịch thiết bị:

Thống kê toàn bộ thiết bị

Thống kê lý lịch trạm 110-220KV, trạm nâng

Thống kê lý lịch đường dây 35KV

Thống kê lý lịch trạm biến áp trung gian, trạm 35KV

Thống kê lý lịch đường dây 6KV – 22KV

- Thống kê lý lịch trạm phân phối

Thống kê trạm biến áp toàn đơn vị

 
 
 

Thống kê, báo cáo thông số vận hành và tình hình vận hành thiết bị:

Báo cáo thông số vận hành trạm 110KV, 220KV, trạm nâng

Báo cáo thông số vận hành trạm trung gian, trạm 35KV

Báo cáo thông số vận hành trạm phân phối

Báo cáo thông số vận hành đường dây 6-22KV

Báo cáo tình hình thiết bị đóng cắt (trạm 110KV, 220KV, trạm nâng)

Báo cáo tình hình thiết bị đóng cắt (đường dây 6-22KV, 35KV)


Tổng hợp, báo cáo sự cố:

Báo cáo thông tin sự cố cao thế, trung thế

Báo cáo thông tin sự cố hạ thế (sự cố đường trục, nhánh rẽ, số hộ mất điện, thời gian mất điện)

Báo cáo thông tin sự cố mất nguồn

Báo cáo thông tin sự cố mất điện sửa chữa

Báo cáo thông tin sự cố cắt điện giảm tải

- Báo cáo thông tin sự cố cáp ngầm của trung thế, cao thế

Báo cáo thông tin phân loại thông tin sự cố vĩnh cửu trung thế

Báo cáo thống kê sự cố theo đường dây, trạm

 
 

Quản lý hệ thống mạng lưới điện trên bản đồ GIS

Với HueCIT-EGIS, tất cả thông tin về vị trí các trạm, đường dây đều được số hoá và lưu trữ dưới dạng dữ liệu GIS. Nhờ đó, phần mềm hiển thị trực quan các đối tượng hạ tầng điện lực ngay trên bản đồ tương ứng vị trí của chúng trong thực tế thông qua các ký hiệu rõ ràng, sinh động và dễ hiểu.

Để tiện cho việc quản lý, phần mềm cho phép phân loại đối tượng hạ tầng điện lực thành các lớp khác nhau như: lớp trạm biến áp, lớp đường dây 35 KV, lớp đường dây 22 KV, lớp đường dây 15 KV, lớp đường dây 10 KV, lớp đường dây 6 KV, lớp đường dây cáp ngầm và hỗ trợ liên kết các đối tượng trên bản đồ với thông tin các thiết bị đã được đăng ký, giúp người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin của thiết bị ngay trên bản đồ
 
   

Phần mềm hỗ trợ lưu thông số thiết bị, các sơ đồ, hình ảnh của trạm, đường dây phục vụ cho việc quản lý được trực quan hơn.

 
Ngoài ra, HueCIT-EGIS hỗ trợ chức năng biên tập bản đồ, giúp người dùng có thể cập nhật dữ liệu khi các trạm hay đường dây có sự thay đổi
 
 

Quản lý vận hành mạng lưới điện bằnghình GIS

Mô hình GIS có khả năng mô phỏng quá trình cắt hay đóng điện của bất kỳ đối tượng nào, giúp nhân viên kỹ thuật điện có thể điều khiển hệ thống điện thực tế một cách chính xác, an toàn khi đóng cắt nguồn điện

Quản lý tài sản lưới điện

Với chức năng quản lý thông tin của tất cả các thiết bị của các mạng lưới điện, HueCIT-EGIS giúp người quản lý nắm bắt thông tin của từng thiết bị một cách chi tiết.

Các thông tin này bao gồm:

 • Lý lịch trạm biến áp
 • Lý lịch nguồn phát Diesel
 • Lý lịch máy cắt
 • Lý lịch dao cách ly
 • Lý lịch cáp cao thế
 • Lý lịch máy biến điện áp
 • Lý lịch thiết bị đo đếm
 • Lý lịch hệ thống bảo vệ
 • Lý lịch RMU
 • Lý lịch đường dây
 • Lý lịch máy biến áp lực, máy biến áp tự dùng
 • Lý lịch cầu chì
 • Lý lịch thiết bị chống sét
 • Lý lịch cáp hạ thế
 • Lý lịch máy biến dòng điện
 • Lý lịch tụ bù
 • Lý lịch Aptomat
 • Các thiết bị khác
 

Quản lý tình trạng vận hành của các thiết bị điện:

HueCIT-EGIS cho phép người dùng quản lý chi tiết thông tin về tình trạng vận hành của thiết bị trên các trạm, đường dây. Nhờ đó, cán bộ kỹ thuật có thể đưa ra các giải pháp hợp lý trong việc vận hành mạng lưới điện
 
   

Quản lý thông tin các sự cố của mạng lưới điện

HueCIT-EGIS cung cấp giải pháp quản lý chính xác và kịp thời các thông tin sự cố về đường dây, trạm điện. Phần mềm cho phép thể hiện chi tiết thông số của các sự cố trên mạng lưới điện cao thế, trung thế và hạ thế được cập nhật từ các đơn vị lên trung tâm xử lý của công ty điện lực. Đồng thời, hệ thống cho phép quản lý riêng cho từng đơn vị trực thuộc khi có nhu cầu.
 

Với nhiều hình thức báo cáo đối với từng loại điện áp, từng loại sự cố, HueCIT-EGIS cho phép người dùng có nhiều sự lựa chọn trong việc báo cáo các sự cố về điện như:

Báo cáo thông tin sự cố cao thế, trung thế

Báo cáo thông tin sự cố hạ thế (sự cố đường trục, nhánh rẽ, số hộ mất điện, thời gian mất điện)

Báo cáo thông tin sự cố mất nguồn

Báo cáo thông tin sự cố mất điện sửa chữa

Báo cáo thông tin sự cố cắt điện giảm tải

Báo cáo thông tin sự cố cáp ngầm của trung thế, cao thế

Báo cáo thông tin phân loại sự cố vĩnh cửu trung thế

Báo cáo thống kê theo đường dây, trạm

 Bản in]