Giới thiệu

Phần mềm Quản lý thông tin trẻ em là một phần mềm ứng dụng phục vụ công tác điều tra khảo sát số liệu và quản lý dữ liệu về trẻ em cần bảo trợ và chăm sóc trên địa bàn các tỉnh/thành phố. 

Phần mềm này được Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại các Tỉnh sử dụng để quản lý thông tin điều tra khảo sát nhằm giúp cho hoạt động quản lý được nhanh chóng và thuận tiện.

 

Khách hàng:

1. Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Quảng Nam

2. Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Quảng Ngãi

3. Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Thừa Thiên HuếĐiều tra khảo sát thông tin trẻ em
Phần mềm cho phép tạo lập, chỉnh sửa phiếu điều tra, đồng thời cho phép xuất/nhập dữ liệu điều tra dưới dạng file Excel hoặc XML. Người dùng có thể thống kê thông tin điều tra khảo sát theo nhiều tiêu chí khác nhau như: độ tuổi và giới tính, trình độ học vấn, người sống cùng, tình trạng học nghề,  tình trạng sức khoẻ, bệnh mắc phải.... Phần mềm quản lý thông tin đến từng chi tiết về cá nhân người được thu thập.

 

Quản lý hồ sơ 10 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Phần mềm cho phép lập một hồ sơ mới cũng như sửa, xoá các thông tin của từng cá nhân khi có sự thay đổi. Trên mỗi cá nhân, thông tin được quản lý hết sức chi tiết về thông tin nhân thân, hoàn cảnh gia đình... Khi cần người dùng có thể thống kê, báo cáo về thông tin tổng hợp của 10 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo địa phương, giới tính, theo nhóm tuổi hay hoàn cảnh (trẻ em lang thang, không nơi nương tựa, bị khuyết tật, bị bệnh...) một cách dễ dàng, nhanh chóng.

 

Quản lý hồ sơ trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt

Ngoài việc quản lý thông tin các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phần mềm còn cho phép quản lý hồ sơ trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giúp người quản lý có thể nắm rõ thông tin phục vụ cho việc lên kế hoạch, quản lý trong tương lai. Việc quản lý thông tin của nhóm trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khi đã chuyển sang trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng được thực hiện rất thuận tiện.

 

Thống kê báo cáo đa dạng

Phần mềm hỗ trợ thống kê, báo cáo về điều tra trẻ em và hồ sơ trẻ em theo nhiều tiêu chí khác nhau như theo địa phương, nhóm tuổi, tình trạng trẻ em (bị bỏ rơi, khuyết tật…), theo nghề nghiệp của bố mẹ hoặc tổng hợp toàn bộ danh sách trẻ em và xuất ra dạng file .DOC, PDF, XLS để kiểm tra, in ấn, báo cáo.

 

Thống nhất dữ liệu trên toàn tỉnh
Người dùng có thể thống kê thông tin điều tra khảo sát theo nhiều tiêu chí khác nhau như: độ tuổi và giới tính, trình độ học vấn, người sống cùng, tình trạng học nghề, tình trạng sức khoẻ, bệnh mắc phải... Phần mềm quản lý thông tin đến từng chi tiết về cá nhân người được thu thập.

 

 Bản in]