Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài
Đó là tên đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị giao trực tiếp vào ngày 31/7/2021, do Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Tư vấn Thiết kế và Sản xuất làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu hình thành mạng lưới liên kết dữ liệu, thông tin khoa học công nghệ; thúc đẩy việc hình thành nguồn dữ liệu mở đối với kết quả của các công trình nghiên cứu và phát triển. Phát triển hệ thống CSDL thông tin KHCN, cung cấp dữ liệu chuyên sâu phục vụ cho công tác nghiên cứu của các nhà khoa học; cung cấp thông tin toàn diện, đa ngành, có tính tổng hợp cao phục vụ cho các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích sự tham gia của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng đóng góp phát triển mạng lưới thông tin ngành KHCN. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Bigdata)... vào thu thập, lưu trũ, xử lý, phân tích dữ liệu tự động để gợi ý thông tin hoặc hỗ trợ người dùng ra quyết định; cho phép ứng dụng AI trong nhận dạng các đề tài có tính tương tự trong CSDL đã lưu trữ. Cụ thể là xây dựng CSDL về nhiệm vụ KHCN và hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN của tỉnh Thừa Thừa Huế.

TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng

Trình bày thuyết minh đề tài, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Tư vấn Thiết kế và Sản xuất cho biết, thời gian qua,  tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên việc quản lý các nhiệm vụ KHCN của tỉnh chủ yếu dựa trên các thông tin mang tính chất tĩnh; các đề xuất, quyết định công bố các nhiệm vụ KHCN, tìm kiếm đề tài,... chủ yếu được thực hiện và đăng tải thông tin trên website của Sở KH&CN tỉnh. Nhìn chung, tình trạng thực hiện cụ thể của các đề tài chưa được quản lý một cách chặt chẽ, cụ thể: Chưa thể quản lý nhiệm vụ KHCN thuộc ngành, lĩnh vực nào; Chưa quản lý được thông tin cụ thể của các cá nhân thực hiện đề tài; Chưa cập nhật được thông tin, lý lịch khoa học của các tổ chức,...Từ thực tiễn trên đòi hỏi tỉnh cần xây dựng phương thức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh với mục đích là theo dõi, quản lý được quá trình thực hiện các nhiệm vụ KHCN từ lúc bắt đầu đăng ký, gửi đề xuất đến khi thực hiện, nghiệm thu hoàn thành và các thông tin liên quan sau khi kết thúc nhiệm vụ KHCN một cách dễ dàng. Đồng thời, góp phần giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm, quản lý thông tin đề tài, nhiệm vụ khoa học và đảm bảo tính bảo mật của việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN.

Theo đó, việc xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý nhiệm vụ KHCN  sẽ giúp cho 02 đối tượng có thể sử dụng, cụ thể: Nhóm cá nhân, tổ chức đăng ký, tham gia thực hiện các nhiệm vụ KHCN và Nhóm các cơ quan nhà nước về việc quản lý tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN của tỉnh nhà.

Theo báo cáo thuyết minh, sẽ có các nội dung được thực hiện, đó là khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và xây dựng bộ CSDL nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2010-2021; Nghiên cứu, xây dựng Hệ thống Quản lý nhiệm vụ KHCN tỉnh; Triển khai, vận hành thử nghiệm hệ thống tại cơ quan quản lý nhà nước về KHCN của tỉnh.


Toàn cảnh Hội nghị

Dự kiến kết quả đạt được sẽ hình thành kho dữ liệu nhiệm vụ KHCN đầy đủ và nhất quán giúp nâng cao tính công khai, minh bạch, loại trừ sự trùng lặp, đảm bảo tính mới, kích thích sáng tạo, từ sản phẩm tri thức đã có thể tạo ra sản phẩm tri thức mới, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Quản lý KHCN-Sở KH&CN như việc phân tích kho dữ liệu nhiệm vụ, đề tài KHCN và lý lịch khoa học của các cá nhân, tổ chức tham gia nghiên cứu qua các góc nhìn cụ thể.... giúp Sở KH&CN để ra các cơ chế, chính sách định hướng phù hợp, điều chỉnh kịp thời, hỗ trợ khuyến khích việc nghiên cứu khoa học nhân rộng, hướng trọng tâm và đạt chất lượng tốt hơn nữa. Ngoài ra, đây cũng là bước đầu đặt nền tảng Hệ tri thức Việt số hóa của lĩnh vực KHCN nhằm hướng tới sẻ chia tri thức, cổ vũ sáng tạo và kết nối cộng đồng hướng tới tương lai; đồng thời chia sẻ, phát triển và sử dụng tốt nhất nguồn dữ liệu tri thức với quy mô toàn tỉnh.

Nếu đề tài được thực hiện thành công sẽ áp dụng nhân rộng mô hình cho nhiều cơ quan hành chính, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN; là một phần mềm hữu ích trong việc tối ưu hóa các hoạt động trong tổ chức nhằm tiết kiệm chi phí, nguồn lực, thời gian vào hoạt động quản lý nhiệm vụ KHCN. Bên cạnh đó, sản phẩm để tài có tính chuyên biệt, ngoài phục vụ các cơ quan QLNN trong lĩnh vực KHCN; đề tài còn phục vụ tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký, thực hiện các nhiệm vụ KHCN của mình. Từ đó góp phần nâng cao tính minh bạch thông tin trong việc quản lý và thực hiện các nhiệm vụ KHCN tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Hơn nữa, sản phẩm của đề tài hoàn toàn có khả năng chuyển giao, ứng dụng cho các địa phương trong nước có nhu cầu thông qua triển khai kết hợp đào tạo, hướng dẫn áp dụng ứng dụng Phần mềm Quản lý nhiệm vụ KHCN.


Các Ủy viên phản biện phát biểu góp ý tại Hội nghị

Ngoài ra, nếu kết quả nghiên cứu của đề tài thành công sẽ có tác động to lớn và mang lại lợi ích trên nhiều lĩnh vực, cụ thể:

Đối với lĩnh vực KHCN có liên quan:

Kết quả của đề tài là Phần mềm và CSDL nhiệm vụ, để tài KHCN của tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng thực tế và thực sự có ý nghĩa KHCN và ứng dụng thực tiễn trong quản lý nhiệm vụ KHCN; góp phần trực tiếp vào sự phát triển và ứng dụng CNTT; định hướng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:

Đề tài góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của các cá nhân tham gia. Các cơ quan áp dụng kết quả nghiên cứu làm tối ưu hóa các hoạt động trong tổ chức nhằm tiết kiệm chi phí, nguồn lực, thời gian của các hoạt động quản lý nhiệm vụ KHCN của đơn vị mình.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường:

Việc xây dựng Phần mềm quản lý nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế  sẽ giúp cho ngành KHCN tỉnh theo dõi, quản lý được quá trình thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KHCN từ lúc bắt đầu gửi đề xuất đến khi nghiệm thu hoàn thành, và các thông tin liên quan. Theo đó, giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý đề xuất, đề tài khoa học hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm, quản lý thông tin đề tài, nhiệm vụ khoa học.

Kết quả của đề tài sẽ là một trong những hoạt động nhằm góp phần cho việc hoàn thành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai chương trình Chuyển đổi số đến năm 2025; giúp nâng cao hiệu quả trong việc quản lý hoạt động KHCN một cách đồng bộ, thống nhất, liên thông đa cấp trong bộ máy chính quyền. Từ đó, mang lại nhiều lợi ích, phù hợp với xu thế, nâng cao chất lượng cho hoạt động sáng tạo KHCN.

Nhật Trinh
www.skhcn.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]