Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  
Trong chặng đường phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam, không thể không nhắc đến vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn. Đây là “tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xă hội của người lao động” (Luật Công đoàn năm 1990).

Nhìn lại lịch sử ra đời của Công đoàn Việt Nam, từ cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, Người đặt cơ sở lý luận cho công đoàn Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt động của Công Hội, đào tạo hàng loạt cán bộ ưu tú trong tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội mà nòng cốt là Cộng Sản Đoàn. Người cũng đề ra việc “vô sản hoá” – đi vào các xí nghiệp hầm mỏ, đồn điền để vận động giáo dục công nhân vào tổ chức Công Hội.

Cuối năm 1928, đầu năm 1929, nhiều tổ chức Công hội đỏ được thành lập ở các xí nghiệp vá phát triển, dần dần được thống nhất thành tổng Công Hội đỏ cấp tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai).

Ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, đại hội thành lập tổng Công Hội đỏ miền Bắc đã khai mạc. Đại hội thông qua các nhiệm vụ đấu tranh và điều lệ tóm tắt, quyết định ra tờ báo Lao động và tạp chí Công Hội Đỏ, bầu ban chấp hành. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Công đoàn cách mạnh Việt Nam có ý nghĩa to lớn, khẳng định luận điểm nổi tiếng của Lênin đó là “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác’’.

Cũng kể từ đó, các tổng Công Hội đỏ ở miền Trung, miền Nam được thành lập. Kể từ năm 1930, tổng Công Hội đỏ đã được hoạt động khắp cả nước. 

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công Đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn: Công Hội đỏ (1929 – 1935); Nghiệp đoàn Ái Hữu (1936 – 1939); Công nhân Phản Đế (1939 – 1941); Công nhân cứu quốc (1941 – 1945); Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (1946 – 1961); Tổng Công Đoàn Việt Nam (1961 – 1988); Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (1961 đến nay). Dù với tên gọi nào thì chức năng cốt lõi và quan trọng nhất của tổ chức Công đoàn cũng đều là thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.

92 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam, tổ chức Công đoàn HueCIT cũng đi qua hơn 20 năm cống hiến. Cùng với quá trình thành lập và phát triển của Trung tâm, có những lúc số lượng đoàn viên công đoàn của Trung tâm lên tới hơn 150 đoàn viên; sau giai đoạn kiện toàn Trung tâm năm 2010, số lượng đoàn viên chỉ còn lại 35 và đến nay là 41 đoàn viên. Ở mỗi giai đoạn, có những khó khăn, thử thách riêng, tuy nhiên với sự đồng lòng, nhiệt huyết của đội ngũ Ban chấp hành Công đoàn qua các thời kỳ, những chương trình hay, những hoạt động thiết thực vẫn được tổ chức và duy trì nhằm đảm bảo việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên Công đoàn Trung tâm, đồng thời tăng cường các hoạt động vì cộng đồng, vì người nghèo... một cách thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021), cùng nhìn lại dấu ấn của tổ chức Công đoàn HueCIT qua ảnh: 


HueCIT
 Bản in]