HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ
PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ 
TRÊN NỀN TẢNG GISHUE
CHO ĐÔ THỊ THÔNG MINH

14:00 - 02/10/2020 - Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế - 06 Lê Lợi, thành phố Huế

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • 13h30:  Đón tiếp khách mời
 • 14h00: Giới thiệu các đơn vị tham gia
 • 14h10: Cổng Thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế và các dịch vụ ứng dụng
  Ông Nguyễn Dương Anh, Đại diện Trung tâm IOC, Sở TT&TT 
 • 14h25: Ứng dụng GIS xây dựng mô phỏng kịch bản, phân tích và dự báo trong đô thị thông minh
  Ông Đỗ Công Chung, Trưởng phòng phát triển kinh doanh - Công ty TNHH Esri Việt Nam
 • 14h40: Nền tảng dữ liệu không gian mở OpenStreetMap cho hạ tầng các hệ thống GIS mở
  Ông Hoàng Hữu Hạnh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT
 • 14h55: Ứng dụng nền tảng Aktivmap để quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, hướng đến thành phố thông minh
  Ông Lê Phước Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch VidaGIS
 • 15h10: Ứng dụng công nghệ GIS hướng đến lộ trình xây dựng lưới điện thông minh 
  Ông Hoàng Ngọc Hoài Quang, Phó Giám đốc Công ty Điện lực TT-Huế
 • 15h25: Quản lý đất đai tại thành phố Đà Nẵng trên CSDL GIS
  Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc, Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • 15h50: Một số giải pháp ứng dụng công nghệ UAV cho Đô thị thông minh.
  Ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Cty CP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Công nghệ iGEO     
 • 16h10: Hệ thống cảnh báo rủi ro dùng các cảm biến năng lượng thấp và dữ liệu viễn thám.
  Ông Phan Hiền Vũ, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM
 • 16h30: Thảo luận:“Cơ hội hợp tác nghiên cứu và phát triển” 
  - Phát triển các dịch vụ GIS cho đô thị thông minh; 
  - Quản lý và cung cấp dịch vụ trên CSDL đất đai; 
  - Quản lý đô thị trên dữ liệu không gian (SDI);          
 • 17h30: Lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa HueCIT và Hợp tác xã Nông nghiệp số 
  Lãnh đạo hai đơn vị  
 • 17h45: Phát biểu tổng kết

DIỄN GIẢ 

Ông LÊ PHƯỚC THÀNH
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch VidaGIS

Ông HOÀNG HỮU HẠNH
Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ông NGUYỄN DƯƠNG ANH
Giám đốc Trung tâm IOC
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông PHAN HIỀN VŨ 
Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM 

Ông NGUYỄN QUANG VINH
Giám đốc, Trung tâm CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

Ông HOÀNG NGỌC HOÀI QUANG
Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế 

Ông ĐỖ CÔNG CHUNG
Trưởng phòng phát triển kinh doanh - Công ty TNHH Esri Việt Nam

Ông NGUYỄN HỮU NHẬT
Giám đốc Cty CP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Công nghệ iGEO

THƯ VIỆN ẢNH

Các chương trình hội thảo, hội nghị chuyên đề về CNTT do HueCIT chủ trì tổ chức
Mobirise

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại

(0234) 3823077_19

Email

info@huecit.vn

The website was built with Mobirise themes