Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

 • Năm: 2020.
 • Giải thưởng: Cơ quan nhà nước Chuyển đổi số Xuất sắc.
 • Cuộc thi: Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2020.
 • Đơn vị tổ chức: Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).
 • Xem chi tiết

 

Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Năm: 2017.
 • Giải thưởng: Giải Ba.
 • Cuộc thi: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017 Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN Thừa Thiên Huế.
 • Xem chi tiết

 

Khung kỹ thuật chính quyền điện tử và hệ thống công sở điện tử đa cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm 2016

 • Góp mặt vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan.
 • Xem chi tiết

 

Năm 2016

 • Năm: 2016.
 • Giải thưởng: Danh hiệu Sao Khuê.
 • Cuộc thi: Giải thưởng Sao Khuê 2016.
 • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.
 • Xem chi tiết

 

Năm 2015

 • Giải thưởng: Giải Nhất.
 • Cuộc thi: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2015.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN Thừa Thiên Huế.

 

Phần mềm chữ nôm chữ Thái chữ Chăm

 

Phần mềm Việt-Hán-Nôm giúp nhập các ký tự Nôm trên máy tính Phần mềm Từ điển tra cứu trực tuyến Hán - Nôm - Việt

Năm 2011

 • Giải thưởng: Giải thưởng Balaban.
 • Đơn vị tổ chức: Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm (VNPF).
 • Xem chi tiết

 

Năm 2004

 • Giải thưởng: Giải nhất.
 • Cuộc thi: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN TT-Huế.

 

Hệ thống phần mềm và trang WEB hỗ trợ chữ Thái Việt Nam

 • Năm: 2010.
 • Giải thưởng: Giải nhì.
 • Cuộc thi: Giải thưởng sáng tạo Kỹ thuật và Khoa học công nghệ Toàn quốc lần thứ 10.
 • Đơn vị tổ chức: VIFOTEC.
 • Xem chi tiết

 

Hệ thống phần mềm và trang WEB hỗ trợ chữ Chăm Việt Nam

 • Năm : 2009
 • Giải thưởng: Giải nhì.
 • Cuộc thi: Giải thưởng sáng tạo Kỹ thuật và Khoa học công nghệ lần thứ 10 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN TT-Huế.
 • Xem chi tiết

 

Bản đồ trên thiết bị cầm tay HS-PPCMap

Năm 2016

 • Giải thưởng: Giải nhì.
 • Cuộc thi: Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (Vifotech) lần thứ VIII.
 • Đơn vị tổ chức: VIFOTEC.

 

Năm 2015

 • Giải thưởng: Giải nhì.
 • Cuộc thi: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN TT-Huế.

 

Giải pháp chung cho các ứng dụng tương tác tự động qua điện thoại (HS IVR)

 • Năm: 2004.
 • Giải thưởng: Giải triển vọng.
 • Cuộc thi: Trí tuệ Việt Nam.
 • Đơn vị tổ chức: Báo Lao Động Đài Truyền hình Việt Nam. Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT.

 

Hệ thống lọc số điện thoại HS-PhoneFilter

 • Năm: 2004.
 • Giải thưởng: Giải ba.
 • Cuộc thi: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức giải thưởng Sáng tạo KHCN TT-Huế.

 

Website Bác Hồ với tuổi trẻ

 • Năm : 2003.
 • Giải thưởng: Giải nhất.
 • Cuộc thi: Cuộc thi sáng tạo trang web “Bác Hồ với tuổi trẻ”.
 • Đơn vị tổ chức: Báo Tiền Phong; Công ty NetNam và Trung tâm thông tin (Ban Khoa giáo Trung ương) và Trung tâm phát triển KHCN và tài năng trẻ.

 

HueCIT
 Bản in]