Brochure Sản phẩm HueCIT
Tel.:  (54) 3823650
Fax:  (54) 3823649
Email: i n f o @ h u e c i t . v n
  Tuvan_chuongtrinhhoc
Tư vấn dịch vụ

 

 Sản phẩm
Tổng quan Tính năng nổi bật Giao diện Liên hệ


Sản phẩm cùng loại
Website chữ Thái Việt Nam
Phần mềm thu thập tin tức trực tuyến (HueCIT-NewsFinder)
Từ điển Hán Nôm trên PDA (HS-PDADict)